Ozonowanie i Ultrafiolet w dezynfekcji


Dezynfekcja za pomocą ozonu to jedna z najnowocześniejszych metod zwalczania wirusów, roztoczy i grzybów oraz usuwania brzydkich zapachów. Jest to metoda naturalna, w stu procentach bezpieczna i nie wymagająca stosowania środków chemicznych.

Ultrafiolet świetnie radzi sobie ze zwalczaniem wirusów oraz nadaje się do dezynfekcji wody. Ponadto dzięki tej metodzie nie istnieje możliwość przedawkowania.


Po co dezynfekcja? Dezynfekcja i jej rodzaje.

Post with image

Mikroorganizmy są bardzo niebezpieczne. W związku z wiążącym się z nimi niebezpieczeństwem zachodzi konieczność ich zwalczania. W tym celu przeprowadzane jest odkażanie chemiczne znane też jako dezynfekcja chemiczna.

Cel dezynfekcji chemicznej

Dezynfekcja chemiczna przeprowadzana jest w celu zmniejszenia ilości chorobotwórczych drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie, grzyby i inne.

Inne rodzaje dezynfekcji

Obok dezynfekcji chemicznej wyróżniamy również dezynfekcje fizyczną podczas której odkażanie przeprowadzane jest za pomocą promieniowania Ultrafioletowego lub wysokiej temperatury.

Dezynfekcja a sterylizacja

Dezynfekcja chemiczna nie powoduje całkowitego wyeliminowania mikroorganizmów a jedynie doprowadza do znacznego spadku ich liczby. Całkowite wyeliminowanie mikroorganizmów nazywamy sterylizacją. Poddane dezynfekcji obiekty nie są całkowicie jałowe niemniej nie ma to znaczenia ponieważ zazwyczaj dezynfekcji poddawane są obiekty, które ze względu na umiejscowienie szybko zostałyby zajęte przez nowe drobnoustroje. Dezynfekcja stosowana jest w stosunku do miejsc, które użytkowane są na co dzień. Przyjrzyjmy się wybranym spośród obiektów, które bywają poddawane procesom dezynfekcji.

Odkażanie obiektów medycznych

Dezynfekcja często ma miejsce w obiektach medycznych. Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem mimo iż ich uniknięcie jest jak najbardziej możliwe. Co roku odnotowywanych jest wiele zgonów których przyczyna są nieodpowiednie warunki higieniczne panujące w szpitalach. Wielu spośród tych zgonów zapobiec można by poprzez prawidłowo przeprowadzoną dezynfekcję oraz inne działania.

Jak przebiega odkażanie chemiczne ?

Podczas dezynfekcji substancje chemiczne rozprowadzane są na dużych powierzchniach, najczęściej dezynfekcja obejmuje całe pomieszczenia lub nawet budynki.

Czynniki wpływające na skuteczność odkażania chemicznego

Skuteczność dezynfekcji uzależniona jest od szeregu czynników. Największe znaczenie ma tu kombinacja czynników jak rodzaj użytego do dezynfekcji  środka, jego stężenia i długość jego działania.

Środki używane podczas odkażania chemicznego

Środkami dezynfekcyjnymi, które najczęściej stosowane są do dezynfekcji są alkohole, fenole, aldehydy i kwasy organiczne.